Taktinen kivääri 4

Suoritusta on ajoittain mitattava ajanotolla. Ilman tätä kehitys jää vaillinaiseksi.